BEI 0292 - Beirette vsn (1980) 35mm 24x36; Meritar 2.8/45; Priomat 1/125