CER 0310 - Certo-phot (1958) rollfilm 6x6; Achromat 8/75; egyszerű zár 1/50