MEO 0300 MIKROMA II olive (1957) minifilm 11x14; MEOPTA MIRAR 3.5/20; synchr. 1/400