POL 1099 - Polaroid P (1998) 8x8; Polaroid 14.6/109; Elektronik 1/200