Einsiedeln, Svájc, Benedek rendi kolostor (1880 k.)